Verdieping

iNVULLING GEVEN AAN DE KANSEN, KNELPUNTEN EN VERBETERMOGELIJKHEDEN UIT DE QUICKSCAN Neem contact op

Onze aanpak

Na het doorlopen van de stappen van de quick scan wordt verder naar het geheel gekeken; de processen, de data en de keten. Hierbij is het van belang goed te checken of de details kloppen. Zijn definities bekend en gezamenlijk gedeeld? Hebben we inzicht in alle data stromen?

Als dit op orde is, werken we naar de volgende fase toe: De Proof of Concept (PoC).

Handmatig maken we de koppelingen en de eerste algoritmen voor het bepalen van de oplossing. Dit doen we om zeker te weten dat het klopt. Vervolgens bouwen we een werkend product dat laat zien dat de gekozen oplossing werkt. De Proof of Concept vormt daarna de basis voor de inrichting van een platform, al dan niet al aanwezig in de organisatie.

Tijdens de verdieping staan we ook stil wat er nog nodig is alles goed in de organisatie te laten landen. We focussen hierbij op de analyses die we doen en het systeem waarmee we de analyses doen. Dit wordt in een verslag bij de afronding als resultaat opgeleverd. Indien gewenst kunnen we bij het invullen van mogelijke hiaten, ook ondersteunen (zie ook zelf aan de slag).