Logo Bigdata4u

Big Data

De belangrijkste reden voor het starten van Bigdata4U is om organisaties te ondersteunen hun dienstverlening te optimaliseren.
Wij zijn er van overtuigd dat goed inzicht in je eigen data en het kennen van de betekenis van je data hierin enorm belangrijk is.
Graag zetten wij onze expertise in om organisaties verder te helpen met data gestuurd werken.

Wat verstaan wij onder big data?

Het optimaliseren van het gebruik van al je data.
Hiermee bedoelen we inzicht in verbeteringen voor je dienstverlening, minimaliseren van fouten in je verwerkingsproces, optimalisatie van de keten van informatiestromen. Dit kan binnen maar ook buiten je organisatie liggen.

Voor het kunnen optimaliseren bekijken we de data eigenlijk eerst met een vergrootglas. De kleinst mogelijke eenheid nemen we mee in de eerste analyse. Denk bijvoorbeeld voor reisinformatie aan de gegevens van 1 voertuig voor 1 stop binnen 1 rit op 1 dag.

Onze aanpak kenmerkt zich door een situatie vanuit 4 lenzen te bekijken:

 • organisatie
 • processen
 • informatie architectuur
 • infrastructuur

 • Deze 4 lenzen geven ons dusdanig veel inzicht dat we handmatig gaan simuleren. Dit geeft weer snel overzicht waar mogelijk geoptimaliseerd kan worden of wat er eventueel in het proces misgaat. Wij richten ons o.a. op
 • ketenbesturing,
 • proces beheer,
 • functioneel beheer
 • data modellering
 • inrichting infrastructuur
 • architectuur

 • Schema aanpak Bigdata4u

  Wat levert dit dan op?

  Als je weet wat je data betekent kun je ook makkelijker kijken hoe de data door je organisatie stroomt. En daarmee krijg je inzicht waar het mogelijk niet goed gaat, of wat er verbeterd kan worden.

  Onze aanpak

  We werken volgens een stappenplan. Bij de intake bepalen we de situatie van je organisatie en geven we aan welke stappen relevant zijn voor jouw organisatie. Daarmee is meteen helder wat we kunnen doen en wat dit oplevert! Dan wil je natuurlijk weten hoe je organisatie ervoor staat op het gebied van data? Of hoe je de data in kunt zetten voor het verbeteren van je dienstverlening? We bekijken waar de focus op moet liggen op basis van je vraag. Hiermee bepalen we de scope van het onderzoek. Helder en duidelijk zodat dit ook gecommuniceerd kan worden.

  Intake

  Een gesprek met als doel inzicht te krijgen hoe een specifiek probleem aangepakt kan worden en welke mogelijkheden wij hierbij bieden.

  Quickscan

  Scan waarbij de belangrijkste kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden worden benoemd.

  Verdieping

  Hoe verder invulling geven aan de kansen, knelpunten en verbetermogelijkheden die uit de quick scan zijn gebleken.

  Zelf aan de slag

  Hoe zorgt u ervoor dat de inzichten die in het traject zijn opgedaan ook daadwerkelijk door de organisatie (blijvend) wordt opgepakt?

  Projecten

  Hieronder een overzicht van recente projecten

  • Bepalen optimale halte locatie voor bussen van Arriva

   Halte analyse m.b.v. MIPOV

   Bepalen optimale halte locatie voor bussen van Arriva

  • Online systeem voor de KPI's van de reisinformatie van GVB

   GVB

   Online systeem voor de KPI's van de reisinformatie van GVB

  • Systeem dat vraag en aanbod matcht en latente behoeften herkend

   Openinterim

   Systeem dat vraag en aanbod matcht en latente behoeften herkend

  Visualisatie

  Uiteindelijk helpt het enorm als je je doelen visueel kunt maken. Of de onderdelen die je wilt meten visueel inzichtelijk te krijgen. Daarom maken we gebruik van verschillende tools voor deze visualisatie. We kunnen daarbij aansluiten op eventuele tooling die al binnen de organisatie gebruikt wordt.

  • Power BI

   Power BI

   Reserve Onderdelen per Apparaat

  • SQL server reporting services

   SSRS

   SQL server reporting services, drilldown KPI rapport gegenereerd in Excel

  • Visual Studio

   Visual Studio

   Voorbeeld oversterfte per week door Corona (Covid-19)

  • Excel (PowerBI)

   PowerBI

   Het laden van miljoenen records naar PowerBI

  • C#

   C#

   Gereden Routes door pakjesbezorger

  • SQL server reporting services

   SSRS

   SQL server reporting services, grafiek binnen c# web-applicatie

  • Dundas

   PowerBI

   Verhouding inzet Tram en Bus

  • C#

   PowerBI

   Gerealiseerde Haltes per lijn

  • C#

   PowerBI

   Ingezette voertuigen per kwartaal per modaliteit

  Wie zijn wij

  Debora van der Sleet Debora van der Sleet


  Ik houd me graag bezig met ontwikkeling en verbetering. Zowel van mensen, organisaties als processen. Door mijn resultaatgerichtheid zorg ik ervoor dat gestelde doelen behaald worden. Doelen die SMART geformuleerd en meetbaar zijn.

  Steeds vaker is veel data beschikbaar voor een organisatie. Deze data is heel goed te gebruiken om beter inzicht te krijgen in de doelen die behaald moeten worden. Ik help bij het bekijken van de data en wat dit functioneel betekent en hoe dit omgezet kan worden in bv KPI’s. Hiermee kun je op een kort cyclische manier gaan sturen en je (sub)doelen behalen.

  kernwoorden: (interim) management - proces management – kort cyclisch sturen - coaching

  Eddy Roelofs Eddy Roelofs


  De rode draad in mijn loopbaan is het optimaliseren van situaties. Of het nu gaat om een OV planning of een raffinaderij, met mijn operations research aanpak bepaal ik met eigen algoritmen waar het optimum ligt en wat er nodig is dit optimum te bereiken.

  Vaak ligt hier veel data aan ten grondslag (big data), waarmee ik aan de slag ga. Dit is de basis voor de algoritmen en berekeningen die ik doe. Als handmatig de berekeningen kloppen, automatiseer ik het geheel voor een proof of concept. Hiermee kan ik verdere analyses doen.

  kernwoorden: BI - Data analyse - SQL - c# - Proof of concept

  Contact

  Bel met één van onze medewerkers

  Neem contact met Debora op

  Kijk op voor meer informatie.

  Debora van der Sleet Koningsduin 24 1901ZV Castricum Nederland


  Mob: 06-41165276 Notificatie icoon

  Neem contact met Eddy op

  Kijk op voor meer informatie.

  Eddy Roelofs Spoorlaan 1 2912TK Nieuwerkerk ad IJssel Nederland


  Mob: 06-12961419 Notificatie icoon